comissari -ària d'exposicions o coordinador -a d'exposicions
comisario de exposiciones o coordinador de exposiciones

Persona que concep exposicions, desenvolupa la idea a partir de la qual s'organitzen i selecciona les peces que les han d'integrar.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat