anamorfosi
anamorfismo

Una anamorfosi o anamorfisme és una deformació d'una imatge produïda mitjançant un procediment òptic o amb un procediment matemàtic. És un efecte de perspectiva utilitzat en art per a forçar l'observador a mirar des d'un determinat punt de vista des del qual l'element adquireix una forma proporcionada i clara.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat