prova hors comerce o H.C.
prueba hors comerce o H.C.

Estampa de prova, fora de comerç, destinada a la col·lecció particular de l'artista.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat