espai positiu
espacio positivo

Són els objectes o les persones que dibuixem o pintem (una poma, una cadira, etc.).

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat