paper de fil
papel de hilo

Paper fet amb draps, principalment de lli, emprat en edicions de luxe.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat