retolador
rotulador

Estri per a dibuixar o escriure, consistent en una punta de fibra tèxtil en contacte amb un dipòsit de tinta.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat