fresc
fresco

Pintura realitzada sobre una superfície coberta amb dues capes de morter de calç, la primera (arricio) de major gruix, està feta amb calç apagada, sorra de riu i aigua, i la segona (intonaco) més fina, formada per pols de marbre, calç apagada i aigua, sobre la qual es van aplicant els pigments diluïts en aigua quan aquesta darrera capa encara està humida, i per jornades (giornatas), o sigui, a trossos.
Si tot es fa correctament, els colors queden indissolublement fixats a la paret.
No s'acostumen a retocar un cop secs, per tant, s'ha de treballar sempre mentre la paret és humida.

Nota: actualment està pràcticament en desús.

Veure: pintura mural


 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat