gramatge
gramaje

Pes del paper expressat en grams per metre quadrat.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat