perspectiva isomètrica
perspectiva isométrica

Perspectiva que presenta les tres dimensions sense punts de fuga, sense distorsionar les línies, excepte les diagonals i les corbes.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat