Gestalt, psicologia de la
Gestalt, psicología de la

La psicologia de la Gestalt és un corrent de pensament dins de la psicologia moderna, sorgida a Alemanya a principis del segle XX. És important distingir-la de la Teràpia Gestalt, teràpia exponent del corrent humanista, i que va sorgir als Estats Units en la dècada de 1960.
El terme Gestalt no té una traducció única, encara que se l'entén generalment com "forma". No obstant això, també podria traduir-se com "figura", "configuració" i, fins i tot, "estructura" o "creació".
Segons aquesta, la ment configura, a través de certes lleis, els elements que arriben a ella a través dels canals sensorials (percepció) o de la memòria (pensament, intel·ligència i resolució de problemes).
Amb l'enunciat: "el tot és més que la suma de les parts", s'ha identificat sovint a aquesta escola psicològica. Amb aquest axioma s'intenta explicar que l'organització bàsica de quant percebem està en relació amb la figura en la qual ens concentrem, que al mateix temps és part d'un fons més ampli, on hi ha altre formes. En altres paraules, tot el que percebem és molt més que la informació que arriba als sentits.

Un dels principis fonamentals del corrent Gestalt és l'anomenada llei de la Pregnància, que afirma la tendència de l'experiència perceptiva a adoptar les formes més simples possibles. Un altre dels principis fonamentals és l'anomenada llei de la figura i fons com a origen del centre d'atenció de la percepció dins del marc o espai perceptiu. Altres lleis enunciades serien:
* Llei del tancament - La nostra ment afegeix els elements que manquen per a completar una figura.
* Llei de la semblança - La nostra ment agrupa els elements semblants en una entitat. La semblança depèn de la forma, la grandària, el color i la brillantor dels elements.
* Llei de la proximitat - L'agrupament parcial o seqüencial d'elements per la nostra ment.
* Llei de simetria - Les imatges simètriques són percebudes com a iguals, com un sol element, en la distància.
* Llei de continuïtat - La ment continua un patró, fins i tot després que aquest desaparega.
* Llei de la comunitat - Molts elements movent-se en la mateixa direcció són percebuts com un únic element.


Resumit de la Viquipèdia

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat