cola de conill
cola de conejo

La cola de conill és un extracte protéic obtingut de pells de conill, amb conservants. Té un aspecte translúcid i gelatinós de color mel i té un gran poder d'adherència. És soluble a l'aigua i s'asseca quan aquesta s'evapora.
S'utilitza com a preparació de teles i com aglutinant d'altres emprimacions.

Actualment s'utilitza més el gesso per a emprimacions de teles o altres suports.GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat