còpia
copia

Imitació d'una obra d'art, per una altra mà que no és la de l'autor original, amb la intenció d'aconseguir un grau màxim de semblança.
No s'ha de confondre amb la rèplica, que la realitza l'autor de l'original.

Actualment s'utilitza el terme per qualificar aquelles obres que imiten o estan basades en gran mesura en obres d'altres artistes, fent-les passar com a pròpies.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat