imatges conceptuals
imágenes conceptuales

Imatges procedents de fonts interiors (imaginació) i no de la percepció de fonts exteriors. Generalment són imatges simplificades, més abstractes que realistes.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat