marina
marina

Representació d'un paisatge marí.
També es diu del tipus de format més allargat dels bastidors.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat