simetria
simetría

Manera de disposar els objectes a ambdós costats d'un eix, real o imaginari, de manera que cada un d'ells es correspongui amb el situat a l'altre costat de l'eix.

eix central

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat