vernís tou
barniz blando

Tècnica del gravat on s'utilitza un vernís d'assecament molt lent i que permet aconseguir traços que simulen el dibuix a llapis, o permet reproduir textures de diferents objectes que es col·loquen sobre la planxa.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat