efecte òptic
efecto óptico

Efecte visual que produeixen algunes imatges, ja sigui creant una confusió d'irrealitat amb els seus elements reals, o una multiplicitat d'imatges que es solapen, o ja sigui per efectes físics de la retina.
No s'ha de confondre amb l'engany.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat