esfumí
difumino

Cilindre de paper enrotllat i en punxa utilitzat per alguns artistes per a dibuixar amb pigment en pols, amb carbó, o amb pastel.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat