daguerreotip
daguerrotipo

Procediment per fixar amb una cambra fosca les imatges sobre planxes de plata. És l'antecedent directe de la fotografia, amb la gran diferència que només s'obté una reproducció cada vegada.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat