GRAVAT
Obres en venda
Façanes, portes i finestres (12)
Edificis singulars i obres per encàrrec (32)
Seqüències i obres especials (35)
 
Tots els gravats de l'artista ADOLF són creats i estampats per ell mateix
 

Definicions extretes del GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
escrit pel mateix ADOLF

gravat
grabado
Procediment amb el qual es crea una imatge sobre una matriu o planxa, i mitjançant un tòrcul s'estampa la imatge sobre el paper.
N'hi ha dos tipus fonamentals: aquell on la planxa es treballa de manera que el dibuix quedi en relleu (sobre fusta: la xilografia; sobre pedra: la litografia) i queden estampades les parts en relleu, i aquell on el dibuix queda en buit (sobre planxes metàl·liques: l'aiguafort, l'aiguatinta) i queden estampades les parts on hi havien els solcs.

calcografia
calcografía
El gravat calcogràfic és aquell on s'utilitzen planxes metàl·liques gravades en profunditat i entintades en els solcs produïts, com per exemple en l'aiguafort, aiguatinta, etc.

aiguafort
aguafuerte
Tècnica del gravat consistent en dibuixar tot ratllant amb un burí sobre una planxa de metall protegida amb un vernís especial, i per tant, aquestes ratlles queden desprotegides a l'acció posterior de l'aiguafort (solució d'àcid en aigua), fent que les línies quedin enfonsades en el metall, de forma que posteriorment, en el procès d'entintat, podran retenir la tinta per a fer una estampa.
També rep aquest nom l'estampa feta a l'aiguafort.

aiguatinta
aguatinta o acuatinta
Tècnica del gravat consistent en fixar a la planxa metàl·lica uns granets minúsculs de resina que protegiran la planxa de l'acció de l'àcid, i que amb diferents reserves i diferents temps de la planxa dins l'àcid permetran obtenir mitjos tons en comptes de línies.

entintat
entintado
En gravat calcogràfic és el procés de fer entrar la tinta dins els solcs de la planxa, embrutant-la tota, i tot seguit netejar superficialment la planxa amb la tarlatana i altres mitjans per deixar només la tinta dels solcs, llesta per ser estampada.

estampació
estampación
Procés d'impressió d'una planxa gravada i entintada sobre un paper humit, mitjançant el tòrcul o premsa.

tòrcul
tórculo
Premsa manual utilitzada per a estampar els gravats, fonamentalment els calcogràfics.
Està composta de dos cilindres, superior i inferior, entre els quals passa una pletina amb la planxa entintada, el paper (que es convertirà en estampa), i els feltres. El gravador gira unes aspes o un volant per accionar la premsa.

estampa
estampa
Imatge obtinguda pel procès d'estampació o impressió d'una planxa gravada.