GRAVAT

Façanes, portes i finestres


sa tanca menorquina gravat
"SA TANCA"  2007
Aiguafort. Planxa de 19,8 x 9,8 cm
Paper de 28 x 18cm

"SA TANCA"
"SA TANCA"

Sèrie de 100 estampes
-20 €-

"PASSATGE AL CALL JUEU"  1998
Aiguafort, aiguatinta i punta seca
Planxa de 9,9 x 9,9 cm
"PASAJE EN EL BARRIO JUDÍO"
"PASSAGE IN JEWISH AREA"

Sèrie de 10 estampes
-50 €-

"PARET AMB DUES FINESTRES"
1999
Aiguafort, aiguatinta

Planxa de 3'9 x 8'3cm
"PARED CON DOS VENTANAS"
"WALL WITH TWO WINDOWS"
proves d'artista
-60 €-
"PARET AMB FINESTRA"
1999

Aiguafort, aiguatinta

Planxa de 3'9 x 8'3cm

"PARED CON VENTANA"

"WALL WITH WINDOWS"

proves d'artista

-60 €-
"PARET AMB FINESTRA OBERTA"
1999
Aiguafort, aiguatinta
Planxa de 8'9 x 8'3cm
"PARED CON VENTANA ABIERTA"
"WALL WITH OPENED WINDOW"
12 proves d'artista
"PARET AMB FINESTRA MIG TANCADA"
1999

Aiguafort, aiguatinta
Planxa de 8'9 x 8'3cm

"PARED CON VENTANA MEDIO CERRADA"

"WALL WITH HALF CLOSED WINDOW"

12 proves d'artista
"Apunt ràpid de tres finestres de Can Bell, i reinterpretació a tinta, encara més ràpida"
1999  Aiguafort i tinta. Planxa de 12 x 8 cm, paper de 24 x 31'5 cm
"Apunte rápido de tres ventanas de Can Bell, y reinterpretación a tinta, aún más rápida"
"Can Bell's three windows fast sketch, and ink reinterpretation, still faster"
-120 €-
"FINESTRES"  1998
Aiguafort i punta seca
Planxa de 8,4 x 12,3 cm
"VENTANAS"
"WINDOWS"

Sèrie de 10 estampes
-50€-

"PORTA I FINESTRA A CAN BELL" 1998
Aiguafort
Planxa de 14,8 x 15 cm
"PUERTA Y VENTANA DE CAN BELL"
"CAN BELL'S DOOR AND WINDOW"

Sèrie de 25 estampes
-50 €-

"PORTA I FINESTRA A CARCAIXENT"  1998
Aiguafort

Planxa de 9,9 x 16,3 cm

"PUERTA Y VENTANA EN CARCAIXENT"

"CARCAIXENT'S DOOR AND WINDOWS"

Sèrie de 10 estampes
-50 €-

"PORTA I FINESTRA D'ULLASTRELL"  1998
Aiguafort i aiguatinta
Planxa de 16,4 x 9,8 cm
"PUERTA Y VENTANA DE ULLASTRELL"
"ULLASTRELL'S DOOR AND WINDOW"

P.A. -50 €-

can bufa gravat

"RECORDANT CAN BUFA"  1999
Aiguafort, aiguatinta i punta seca
Planxa de 24'6 x 16'3cm
"RECORDANDO CAN BUFA"
"REMEMBERING CAN BUFA"

Proves d'artista