Avís legalAquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'artista ADOLF, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'artista.

Tots els drets estan reservats. Només està autoritzat l'ús personal no comercial.
No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

Si algú vol utilitzar la imatge d'alguna obra, només ha de sol·licitar-ho per correu electrònic a l'artista, donant tots els detalls possibles. La intenció de l'artista és la de fomentar l'art, per la qual cosa, el més probable és que obtingueu l'autorització.