Número d'obres a la web


El número d'obres indicat no és el número d'obres total que ha realitzat l'artista ADOLF, que és una mica superior.
En la majoria d'àmbits trobareu una selecció de les obres més representatives. En altres seccions sí que hi ha totes les obres realitzades, com a Exlibris, o Llibres d'Artista.
A Poesia es compten tots els poemes, ja siguin visuals, objectes o textuals.

Hi ha algunes obres que estan en dos àmbits diferents, com els retrats fets per a la revista El Cinèfilm, que estan a Dibuix i a Il·lustració, però que només se sumen a l'àmbit de Dibuix.

De la mateixa manera, hi ha algunes obres que poden estar a diferents apartats de l'àmbit de Pintura, però que en el total de la secció només es compten un cop.