FOTOGRAFIA


Obres en venda

Advertim que aquesta secció conté imatges de nus
Advertimos que esta sección contiene imágenes de desnudos
This section contains nudity images

Totes les obres de la secció "Joves, pírcings i tatuatges" i de "Polaroids" estan en venda,
si no s'indica el contrari


 

 

"LO-FI" 2008
"LO-FI"
Seqüència fotogràfica, 100 x 30cm
Fet per a la convocatòria de mailart LO-FI del Centre Cívic Barceloneta.
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 70€

 

 

"LA NOIA DE LA GUITARRA" 2007
"LA CHICA DE LA GUITARRA"
Seqüència fotogràfica, 65,5 x 81,5cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 80€

 

 

"PENTÀGON" 2007
"PENTÁGONO"
Seqüència fotogràfica, 60 x 60cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 70€

 

 

"CALIDOSCOPI" 2007
"CALIDOSCOPIO"
Seqüència fotogràfica, 60 x 60cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 70€

 

 


"SEQÜÈNCIA: ET FOTOGRAFIO PEL MSN" desembre 2006
"SECUENCIA: TE FOTOGRAFÍO POR EL MSN"
Fotografies digitals fetes directament sobre el monitor de l'ordinador durant una conversa amb el Messenger (amb el permís de la model), 70 x 50cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 70€

 

 

"SESSIÓ DE FOTOS PER A UN DIBUIX" 2004-2005
"SESIÓN DE FOTOS PARA UN DIBUJO"
Fotografia analògica i muntatge digital, 60 x 60cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 70€

"SEQÜÈNCIA DEL MESSENGER" març-maig 2004
"SECUENCIA DEL MESSENGER"
"MESSENGER SEQUENCE"
Fotografia digital enviada pel Messenger, 38 x 24cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 50€

 

 

"VIDEOCAPTURES DE VALLDOREIX A BARCELONA" 04-2004
"VIDEOCAPTURAS DE VALLDOREIX A BARCELONA"
Videocaptures, 94 x 92cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 120€

 

 

"SESSIÓ DE TREBALL AMB LA MODEL" 04-2004
"SESIÓN DE TRABAJO CON LA MODELO"
Videocaptures, 84 x 110cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 120€

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL CANVIANT-SE DE ROBA" 2003
"SECUENCIA DE MODELO CAMBIÁNDOSE DE ROPA"
Fotografia digital, 90 x 61cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 100€

 

 

"FLOR DE PRIMAVERA" 31-03-2004
Escaner, 36 x 48cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"ADOLF 2002"
Escaner, 28 x 28cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 50€

 

 

"SEQÜÈNCIA DE TRANSFORMACIONS DIGITALS" 2000
"SECUENCIA DE TRANSFORMACIONES DIGITALES"
Fotografia escanejada i modificada, 34 x 50cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 50€

 

 

"SEQÜÈNCIA DIGITAL DE BAIXA RESOLUCIÓ AMB MODEL ESTIRADA" 2003
"SECUENCIA DIGITAL DE BAJA RESOLUCIÓN CON MODELO HECHADA"
Fotografia digital, 20 x 27cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 50€

 

 

"ESTATS ALTERATS" (Seqüència de carotes retocades digitalment) març-abril 2004
"ESTADOS ALTERADOS" (Secuencia de carotas retocadas digitalmente)
Fotografia digital, 47 x 162cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 100€

 

 

"SEQÜÈNCIA DE CARA I PÍRCING ESCANEJATS" 2003
"SECUENCIA DE CARA Y PIERCING ESCANEADOS"
Escaner, 25'5 x 63'5cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"MODEL SATURADA DIGITALMENT" 2003
"MODELO SATURADA DIGITALMENTE"
Fotografia digital, 27 x 41cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"MODEL CONTRASTADA" 2003
"MODELO CONTRASTADA"
Fotografia digital, 27 x 41cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"CANVIS DE COLORS DES DE LA FINESTRA DEL MENJADOR" 7-04-2004
"CAMBIOS DE COLORES DESDE LA VENTANA DEL COMEDOR"
Videocaptures, 60 x 32,7cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"EL MESON DE DIA. EL MESON DE NIT" 10-04-2004 Sant Cugat del Vallès
"EL MESÓN DE DÍA. EL MESÓN DE NOCHE"
Fotografia digital, 50'5 x 83cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 60€

 

 

"BAIXANT PEL CARRER MAJOR, I RETRATANT EL COSTAT SENAR" Abril 2004, Sant Cugat del Vallès
"BAJANDO POR LA CALLE MAYOR, Y FOTOGRAFIANDO EL LADO IMPAR"
Fotografia digital, 160 x 42cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 110€

 

 

"SEQÜÈNCIA DE PODRIMENT SOBRE L’ESCANER" 2004
"SECUENCIA DE PUDRICIÓN SOBRE EL ESCANER"
Escaner i muntatge digital, 88,6 x 80cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 100€

 

 

"ESCANEJADA FOTOGRAFIANT, FOTOGRAFIES ESCANEJANT" 2004
"ESCANEADA FOTOGRAFIANDO, FOTOGRAFÍAS ESCANEANDO"
Escaner i fotografia digital, 31 x 40cm
Sèrie de 10 còpies
Preu impressió: 50€

 

 

"SEQÜÈNCIA DE 200 FOTOS XERRANT AMB LA IRENE"  7-3-2002
Fotografia digital, 116 x 81 cm. Peça única.
"SECUENCIA DE 200 FOTOS CHARLANDO CON IRENE"

Pieza única.

"200 PHOTOGRAPHS’ SEQUENCE CHATTING WITH IRENE"
-600 € (Amb marc)

 

 

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL ESCANEJADA"  2002
Imatge escanejada, 105'5 x 80'5cm. Peça única. 

"SECUENCIA DE MODELO ESCANEADA"

Imagen escaneada. Pieza única.

"SEQUENCE OF A SCANNED MODEL"

Scanned image

-450 €

 

 

 

 

"LA NOIA DEL BE BOP"  1988
Fotografia retocada amb aquarel·la, 66,5 x 100cm. Peça única.

"LA CHICA DEL BE BOP"

Fotografía retocada con acuarela. Pieza única.

"BE BOP GIRL"

Photograph corrected with watercolours.

-500 € (Amb marc)

 

 

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB DUES MODELS DESPULLANT-SE PER A FER
UNA SESSIÓ DE FOTOS"  2000

Fotografia en blanc i negre. Plafó de 53,5 x 101cm. Peça única.

"SECUENCIA CON DOS MODELOS DESNUDÁNDOSE PARA HACER
UNA SESIÓN DE FOTOS"

Fotografía en blanco y negro. Pieza única.

-500 € (Amb marc)

 
 


"CALAIX DE FOTOS"
1989
Collage tridimensional de fotos i polaroids
. Peça única.
"CAJÓN DE FOTOS"
Pieza única.

-200 €

 

 

 

 

"SEQÜÈNCIA DE NU AMB BLAUS I GROCS"  2001
Fotografia retocada amb pintura, 81 x 75cm. Peça única.
Obra en el catàleg de la 11a Primavera Fotogràfica 2002

"SECUENCIA DE DESNUDO CON AZULES Y AMARILLOS"

Fotografía retocada con pintura. Pieza única.
Obra en el catálogo de la 11ª Primavera Fotográfica 2002

"NUDE SEQUENCE WITH BLUE AND YELLOW"

Photograph corrected with paint.
Work included in the catalog of the 11º Primavera Fotogràfica 2002

-500 € (Amb marc)

 

 

"MOVIMENT DEL SOL SOBRE UNA FAÇANA"  2001
Fotografia, 66 x 60cm. Peça única.

Obra en el catàleg de l'exposició Mollet Art '01

"MOVIMIENTO DEL SOL SOBRE UNA FACHADA"

Fotografía. Pieza única.
Obra en el catálogo de la exposición Mollet Art '01

"SUN’S MOVEMENT OVER A FAÇADE"

Photography

Work included in the catalog of the Mollet Art '01 exhibition

-350 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB FRAGMENTS DE MODEL EN DIAPOSITIVES"  1999
Diapositives, 72 x 18cm. Peça única.

"SECUENCIA CON FRAGMENTOS DE MODELO EN DIAPOSITIVAS"

Diapositivas. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL’S FRAGMENTS ON TRANSPARENCIES"

Transparency

-400 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE RODET AMB FRAGMENTS DE MODEL ESTIRADA AL TERRA" 1998
Contacte fotogràfic d'un rodet, 30 x 37 cm. Peça única.

Obra en el catàleg de la 10a Primavera Fotogràfica 2000

"SECUENCIA DE CARRETE CON FRAGMENTOS DE MODELO ESTIRADA EN EL SUELO"

Contacto fotográfico de un carrete. Pieza única.
Obra en el catálogo de la 10ª Primavera Fotogràfica 2000

"REEL SEQUENCE WITH FRAGMENTS OF STRETCHED MODEL ON THE FLOOR"

Work included in the catalog of the 10º Primavera Fotogràfica 2000

-350 € (Amb marc)
"EXPLORADORA"  2000
Fotografia  retocada amb pintura, 55'5 x 21'5cm
. Peça única.
"EXPLORADORA"

Fotografía retocada con pintura. Pieza única.

"EXPLORER"

Photograph corrected with paint

-300 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB BOTES"  2001
Fotografia, 53 x 22cm
. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO CON BOTAS"

Fotografía. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL WITH BOOTS"

Photography.

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB MANIQUÍ ACOLORIDA" 2000
Fotopintura. Fotos en blanc i negre i aquarel.la, 40 x 50 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO CON MANIQUÍ COLOREADA"

Fotopintura. Fotos en blanco y negro y acuarela. Pieza única.

"SEQUENCE OF MODEL WITH COLOURED DUMMY"

-350 € (Amb marc)

 

 


"SEQÜÈNCIA DE MODEL TRAIENT-SE UN VESTIT, I APROXIMACIÓ" 2000

Fotografia en blanc i negre i aquarel.la, 100 x 15 cm. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO QUITÁNDOSE UN VESTIDO, Y APROXIMACIÓN"

"SEQUENCE OF MODEL TAKING OFF A DRESS, AND APPROXIMATION"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA: POTS GIRAR-TE A POC A POC?" 2000
Fotografia en color, 64 x 15 cm. Peça única.
"SECUENCIA: ¿PUEDES GIRARTE POCO A POCO?"

"SEQUENCE: COULD YOU TURN SLOWLY?"

-200 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB ROBA BLANCA" 2000
Fotografia en color, 78 x 14 cm. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO CON ROPA BLANCA"

"SEQUENCE OF MODEL WITH WHITE CLOTHES"

-200 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA DE MODEL DEIXANT CAURE UNA TELA VERMELLA"   2000 
Fotografia en color, 81 x 17 cm
. Peça única.
"SECUENCIA DE MODELO DEJANDO CAER UNA TELA ROJA"

"SEQUENCE OF MODEL LETTING A RED STUFF FALL"

-250 € (Amb marc)

 

 

"GEMMA" 1989-1990
Fotografia, 60 x 23cm

Fotografía

Photography
-150 € (Amb marc)
"SEQÜÈNCIA SENSE RELACIÓ" 1990
Fotografíes, 124'5 x 32 cm
. Peça única.
"SECUENCIA SIN RELACIÓN"

"SEQUENCE WITHOUT RELATIONSHIP"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL TRAIENT-SE LA SAMARRETA" 1989
Fotografies, 58 x 81'5 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO QUITÁNDOSE LA CAMISETA"

"SEQUENCE OF MODEL TAKING OFF HER TEE-SHIRT"

-300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL AMB GOT DE LLET" 1990
Fotopintura, 67 x 74 cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO CON VASO DE LECHE"

"SEQUENCE OF MODEL WITH MILK GLASS"

-240 € (Amb marc)

 

 

"LA COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA A
SANT CUGAT EL 16 DE JUNY DE 1990" 1990
Seqüència de fotografies en blanc i negre,
retocades amb aquarel.la. Peça única, emmarcat.
Mides: 87 x 63,5cm (sense el marc)
(Clicant sobre la imatge us podeu baixar un fons d'escriptori)
-500 € (Amb marc)

 

 

"MUSEU FRAGMENTAT"  2001-2002
Fotografia, 71 x 34cm. Peça única.

"MUSEO FRAGMENTADO"

Fotografía. Pieza única.

"FRAGMENTED MUSEUM"

Photography

-300 € (Amb marc)

 

 

"BARCELONADA" 9-1988
Fotopintura, 96 x 74'5 cm. Peça única.
Pieza única.

-500 € (Amb marc)

 

 

"PISCINA SEQÜENCIAL" 1988
Fotopintura, 52 x 56 cm. Peça única.

"PISCINA SECUENCIAL"
Pieza única.
"SEQUENTIAL SWIMMING POOL"

-300 € (Amb marc)

 

 

"FINESTRES EN SEQÜÈNCIA" 1988
Fotopintura, 72 x 66 cm. Peça única.

"VENTANAS EN SECUENCIA"
Pieza única.

"WINDOWS IN SEQUENCE"

-200 € (Amb marc)

 

 


"MEMÒRIES DE CEUTA"1989

Fotopintura
. Peça única.
"MEMORIAS DE CEUTA"
Pieza única.

"CEUTA MEMORY"

-500 € (Amb marc)