Fidelitat al Retrat:
Pintura, Dibuix, Gravat

 

Exposició individual
LES VOLTES CASA BAS
Capellades
Del 21 de juny al 12 de juliol de 2009

PINTURA - DIBUIX - GRAVAT

HORARI
Divendres de 19 a 21 hores
Dissabtes i diumenges de 12 a 14 i de 19 a 21 hores