I N F O R M '  R T

Butlletí informatiu de l'artista pintor ADOLF       Número...   (2000 exemplars)       Periodicitat imprevisible       Dipòsit Legal: B-51324-99

Presentació
Aquesta és la versió digital d'un mini butlletí de periodicitat espontània i imprevisible on pretenc informar de les activitats que duc a terme en el món de l'art: exposicions, mostres, cursos, i altres activitats paral.leles.  Podeu enviar-me els vostres suggeriments, consells i crítiques constructives per correu postal o electrònic. Si el voleu rebre per correo postal, només cal que m'envieu un missatge indicant-ho.

La intenció és anar-los publicant quan porti a terme alguna activitat força important.


I N F O R M ' A R T número 1: Desembre 1998 - 500 exemplars  (díptic DIN A-5 en fotocòpies)

Temes: El gravat, explicacions d'aquesta tècnica. Currículum de l'artista de l'any 1998. Inauguració exposició col.lectiva. Contactes amb galeries. Informació sobre la plana d'Internet. Articles de cinema. Classes de dibuix i pintura. Encàrrecs. Telèfons.

I N F O R M ' A R T número 2: Abril 1999 - 2000 exemplars  (tríptic satinat en impremta)

Temes: Publicació en motiu del Sant Cugat Actiu. El retrat, tècnica. Activitats realitzades. Internet. Tallers d'estiu. Els ex-libris. Encàrrecs. Telèfons.

I N F O R M ' A R T número 3: Abril 2000 - 2000 exemplars  (díptic DIN A-5 en fotocòpies)

Temes: Exposicions col.lectives de gravat i pintura. Exposició de transferències de polaroid. Exposició individual "Seqüències fotogràfiques i Fotopintures", dins la 10a Primavera Fotogràfica 2000. Currículum 1999.


c/ Pere Mas, 17 -  08197 - Valldoreix -  93 674 60 28 - Sant Cugat del Vallès - Vallès Occidental - Catalunya
correu electrònic: ADOLF@ADOLF-art.com / plana a Internet: http://www.ADOLF-art.com