traç
trazo

Senyal que fa un llapis, burí, pinzell, etc. sobre els diferents suports artístics.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat