pintura mural
pintura mural

Nom que rep la pintura realitzada en els murs d'un edifici. Antigament podia ésser de dos tipus: pintura mural al fresc, i pintura mural al tremp.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat