fresc
fresco

Pintura executada sobre un mur amb una capa de calç humida i amb pigments diluïts en aigua. Si tot es fa correctament, els colors queden indissolublement fixats a la paret.
No s'acostumen a retocar un cop secs, per tant, s'ha de treballar sempre mentre la paret és humida.

Nota: actualment està pràcticament en desús.

Veure: pintura mural

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat