litografia òfset
litografía offset

Sistema d'impressió mecànic basat, com la litografia, de la qual prové, en la repulsió que hi ha entre l'aigua i les matèries greixoses (tintes).

Nota: actualment hi ha un intent no gaire lícit d'equiparar aquesta impressió mecànica a determinades tècniques del gravat, fent una edició numerada i signada per l'artista. L'autor d'aquest Glossari no reconeix la litografia òfset com una tècnica del gravat.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat