litografia
litografía

Tècnica del gravat basada en el fenomen de la repulsió existent entre l'aigua i les matèries grasses, en què el dibuix és fixat mitjançant una base grassa damunt la pedra litogràfica o bé damunt una planxa metàl·lica de zinc o alumini.

 

GLOSSARI DE TERMES ARTÍSTICS
www.adolf.cat