FOTOGRAFIA

Polaroids

Advertim que aquesta secció conté imatges de nus
Advertimos que esta sección contiene imágenes de desnudos
This section contains nudity images


(ordre cronològic) (orden cronológico)

 

 

"LA SEQÜÈNCIA DE LES PRIMERES POLAROIDS" 1987
Polaroids, 333 x 37 cm
. Peça única.
"LA SECUENCIA DE LAS PRIMERAS POLAROIDS"
Pieza única
"THE FIRSTS POLAROIDS SEQUENCE"

600 € (Amb marc)

 

 

 

"LA GENERACIÓ DEL 88"
5è curs de pintura a la Llotja de Barcelona, 1988
Polaroids lleument retocades amb anilines, 26,6 x 29,4cm
Amb
Ramon Mues, Amaranta Gonzalez, Paquita Molins, Rebeca Medina, José Luis González, Pep Montserrat, Maria Josep Sanchez, Pilar Rosell, Catalina Gil, Josep Saperas, Carmen Prófumo, Rosanak Amiriam, Joan Francesc Peig, Jordi Mascarell, Montse López, Jesús Sánchez, Olga Iñigo, Consol S. Marquilles i Adolf.
Peça única. Col·lecció privada, Valldoreix

"LA GENERACIÓN DEL 88"

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL TAPANT-SE, CENSURADA AMB GOMETS"
Fotos: maig 1989
Muntatge: febrer 2000
Gomets: gener 2012
Polaroids muntades sobre la caixa original, i gomets vermells,
sobre fustes
Alçada total: 58,5cm.
Peça única. Col·lecció privada, Valldoreix

"SECUENCIA DE MODELO TAPÁNDOSE, CENSURADA CON PEGATINAS"

 

 

"LA MODEL DEL BARRET" 1990
Polaroids, 54'5 x 23'5 cm. Peça única.
"LA MODELO DEL SOMBRERO"

"MODEL WITH HAT"

200 € (Amb marc)

 

 

"GLÒRIA" 1990
Polaroids
. Peça única.
150 € (Amb marc)

 

 

"MÒNICA" 1990
Polaroids, 55 x 23 cm. Peça única.
200 € (Amb marc)

 

 

"APROXIMACIÓ EN 3 SEQÜÈNCIES" 1991
Polaroids retocades amb pintura i muntades sobre la caixa original, 44 x 20cm.
Peça única. Col·lecció privada, Valldoreix

"APROXIMACIÓN EN 3 SECUENCIAS"
"APPROACH IN 3 SEQUENCES"

 
 


"CALAIX DE FOTOS"
1999
Collage tridimensional de fotos i polaroids
. Peça única.
"CAJÓN DE FOTOS"
Pieza única.

300 €

 

 

"SEQÜÈNCIA DE POLAROIDS AMB DOS MODELS" 2000
Polaroids, 31 x 26cm. Peça única.

"SECUENCIA DE POLAROIDS CON DOS MODELOS"

"POLAROID’S SEQUENCE WITH TWO MODELS"

300 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB LÀTEX" 2000-2012
Polaroids i làtex, 35,5 x 9,6cm. Peça única.

"SECUENCIA CON LÁTEX"

60 €

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL TAPANT-SE MÉS I MENYS" 2001
Polaroids. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO TAPÁNDOSE MÁS O MENOS"

"SEQUENCE OF MODEL WRAPPING UP HERSELF MORE AND LESS"

150 € (Amb marc)

 

 

"SEQÜÈNCIA DE NOIA ESTIRADA AL TERRA, TOCANT-SE" 2001
Polaroids. Peça única.

"SECUENCIA DE CHICA ECHADA EN EL SUELO, TOCÁNDOSE"

200 €

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB ROBA VERMELLA" 2001
Polaroids, 53,2 x 10,8cm. Peça única.

"SECUENCIA CON ROPA ROJA"

"SEQUENCE WITH RED CLOTHES"
70 €

 

 

"SEQÜÈNCIA ERÒTICA TOCANT-SE" 2001
Polaroids, 70,9 x 10,8cm. Peça única.

"SECUENCIA ERÓTICA TOCÁNDOSE"

100 €

 

 

"SEQÜÈNCIA D'IRENE TAPANT-SE" 2002
Polaroids, 26,5 x 21,5cm. Peça única.

"SECUENCIA DE IRENE TAPÁNDOSE"

100 €

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL CENSURADA" 2002-2012
Polaroids i retoladors, 26,5 x 8,5cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO CENSURADA"

"CENSORED MODEL SEQUENCE"

70 €

 

 

"SEQÜÈNCIA DE MODEL TACADA" 2003
Polaroids i pintura a l'oli, 26,5 x 10,7cm. Peça única.

"SECUENCIA DE MODELO MANCHADA"

"STAINED MODEL SEQUENCE"

60 €

 

 

"SEQÜÈNCIA VERTICAL" 2003
Polaroids, 8,8 x 44,7cm. Peça única.

"SECUENCIA VERTICAL"

"VERTICAL SEQUENCE"
80 €

 

 

"TRÍPTIC CENSURAT" 200?
Polaroids i retolador, 26,5 x 10,7cm. Peça única.

"TRÍPTICO CENSURADO"

60 €

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB FLAUTA" 2003-2012
Polaroids i pintura a l'oli, 17,7 x 10,8cm. Peça única.

"SECUENCIA CON FLAUTA"

"SEQUENCE WITH FLUTE"

50 €

 

 

"DOS COSTATS" 2007-2012
Polaroids, 17 x 9cm. Peça única.

"DOS LADOS"

"TWO SIDES"

40 €

 

 

"SEQÜÈNCIA DE POLAROIDS DIBUIXADES" 2007-2012
Polaroids i retoladors, 17,7 x 10,8cm. Peça única.

"SECUENCIA DE POLAROIDS DIBUJADAS"

"DRAWN POLAROIDS SEQUENCE"

60 €

 

 

"MODEL AMB SENYALS" 2007-2012
Polaroids i pintura a l'oli, 17,7 x 10,8cm. Peça única.

"MODELO CON SEÑALES"

"MODEL WITH TRAFFIC SIGNS"

70 €

 

 

"SEQÜÈNCIA AMB DOS AUTORETRATS" 12-1-12
Polaroids i enganxina, 24 x 18cm. Peça única.

"SECUENCIA CON DOS AUTORETRATOS"

"SEQUENCE WITH TWO SELFPORTRAITS"

Col·lecció privada, Valldoreix

 

 

"ELENA EN B/N, RETOCADA" 16-2-12
Polaroids retocades amb aquarel·la,
17,7 x 10,8cm. Peça única.
"ELENA EN B/N, RETOCADA"

"ELENA IN B/W, RETOUCHED"

50 €

 

 

"EL TRÍPTIC DE LA ERIKA" 4-5-12
Polaroids sobre cartolina negra,
30 x 21cm. Peça única.
"EL TRÍPTICO DE LA ERIKA"

70 €

 

 

"INTENT CASUAL DE CENSURA" 4-5-12
Polaroids amb errada casual,
17,7 x 10,8cm. Peça única.
"INTENTO CASUAL DE CENSURA"

"CASUAL ATTEMPT OF CENSORSHIP"

60 €

 

 

"VELADA-DESVELADA" 3-13
Polaroids amb errada casual,
39,5 x 29,5cm. Peça única.
"VELADA-DESVELADA"

60 €