"APROXIMACIÓ EN 3 SEQÜÈNCIES" 1991
Polaroids retocades amb pintura i muntades sobre la caixa original, 44 x 20cm.
Peça única. Col·lecció privada, Valldoreix

"APROXIMACIÓN EN 3 SECUENCIAS"
"APPROACH IN 3 SEQUENCES"