"PICASSO CUBISTA" 2011
Llapis sobre fusta, i fons d'acrílic, 43,5 x 35,3cm
L'obra es pot penjar indistintament en horitzontal o en vertical

Lápiz sobre madera, y fondo de acrílico
La obra se puede colgar indistintamente en horizontal o en vertical

Versió imprimible en A-4 (sense el fons gris) per a fer el cub
Versión imprimible en A-4 (sin el fondo gris) para hacer el cubo