© www.ADOLF-art.com
Pintura-Dibuix
Gravat-Fotografia
Pintura-Dibujo
Grabado-Fotografía
Painting-Drawing
Engraving-Photography
Sorteig 6è Aniversari
Sorteo 6 º Aniversario
6th Anniversary Raffle

Per a celebrar 6anys d'aquesta plana a Internet, sortejarem una obra de l'artista ADOLF.

1- Per a participar, només cal enviar un missatge a:
ADOLF@ADOLF-art.com posant en l' Assumpte la paraula SORTEIG i el nom complet de la persona interessada.

(Per exemple: SORTEIG Alba Prat)

2- Només s'acceptarà un missatge per persona. (Poden participar fins a 4 persones per una mateixa adreça de correu electrònic, però cal enviar-ho en diferents missatges). Els guanyadors anteriors no poden participar.

3- Es poden enviar els missatges durant els mesos de setembre i octubre de 2003.

4- Aquelles persones que no disposin d'Internet també poden participar si envien una postal amb el seu nom complet i telèfon de contacte a ADOLF taller d'art, carrer Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).

5- El sorteig es farà el dissabte 8 de novembre de 2003 a les 19 hores a ADOLF taller d'art (entrada lliure). Es notificarà per correu electrònic o telèfon a la persona afortunada, i es posarà el seu nom a la plana principal de la web.

6- L'obra es podrà recollir en el propi taller de l'artista, o s'enviarà contra reemborsament a l'adreça postal que s'indiqui.

I el guanyador pot escollir una de les tres obres que teniu a continuació: 

Para celebrar 6años de esta página en Internet, sortearemos una obra del artista ADOLF.

1- Para participar, sólo hay que enviar un mensaje a:
ADOLF@ADOLF-art.com poniendo en el Asunto la palabra SORTEO y el nombre completo de la persona interesada.

(Por ejemplo: SORTEO Juan García)

2- Sólo se aceptará un mensaje por persona. (Pueden participar hasta 4 personas para una misma dirección de correo electrónico, pero hay que enviarlo en diferentes mensajes). Los ganadores anteriores no pueden participar.

3- Se pueden enviar los mensajes durante los meses de Septiembre y Octubre de 2003.

4- Aquellas personas que no dispongan de Internet también pueden participar si envían una postal con su nombre completo y teléfono de contacto a ADOLF taller d'art, calle Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).

5- El sorteo se hará el sábado 8 de Noviembre de 2003 a las 19 horas en ADOLF taller d'art (entrada libre). Se notificará por correo electrónico o teléfono a la persona afortunada, y se pondrá su nombre en la página principal de la web.

6- La obra se podrá recoger en el propio taller del artista, o se enviará contra reembolso a la dirección postal que se indique.

Y el ganador puede escoger una de las tres obras que tenéis a continuación:

We will raffle one artwork created by artist ADOLF, to celebrate the 6th year of this web site in Internet.

1- To participate, you should mail to:
ADOLF@ADOLF-art.com with the word RAFFLE and your name as Subject.

(For example: RAFFLE John Smith)

2- One person only one message. (Four people may participate using the same e-mail, but in different messages). The past winners can't participate.

3- Messages will be received during september and october 2003.

4- Those people without Internet may participate sending a postcard with their full name and their telephone number to ADOLF taller d'art, Pere Mas 17 Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).

5- The raffle will be 8th November 2003, saturday, at 19 in ADOLF taller d'art (free entrance). We will inform by e-mail or by phone the lucky person, and his name will appear on the web site.

6- The winner may pick the work at the artist studio, or it will be sent, cash (collect) on delivery to your postal address.

And the winner may choose one of these three artworks: 

 

"PORTA I FINESTRA EN FAÇANA VERMELLOSA" 2000
Oli sobre paper, 32'5 x 50cm

"PUERTA Y VENTANA EN FACHADA ROJIZA"

Oleo sobre papel

"DOOR AND WINDOW ON REDDISH FACADE"

Oil on paper
"VISTA DEL MONESTIR DES DELS ABSIS" 1999
Aiguafort, planxa de 29'8 x 19'8 cm

"VISTA DEL MONASTERIO DESDE LOS ÁBSIDES"
Aguafuerte

"MONASTERY VIEW FROM THE ABSES"
Etching

"SEQÜÈNCIA DE MODEL D'ESQUENES I MIRANT-ME" 1996
Llapis sobre paper, 33 x 46cm

"SECUENCIA DE MODELO DE ESPALDAS Y MIRÁNDOME"

Lápiz sobre papel

"SEQUENCE OF MODEL FROM HER BACK AND LOOKING TO ME"

Pencil on paper
GUANYADORS ANTERIORS
GANADORES ANTERIORES
PREVIOUS WINNERS
1998: Mª Reyes Núñez Bianchini - Barcelona (Catalunya) / Participants: 101
1999: David Sans - New York  (USA) / Participants: 169
2000: Jochen Dieterlen - Sant Cugat del Vallès  (Catalunya) / Participants: 230
2001: José A. Magdalena Guillén - Castellón  (España) / Participants: 272
2002: Xavier Verderol Osés - Sant Cugat del Vallès (Catalunya) / Participants: 443
2003: Raquel Salso - Madrid (España) / Participants: 314