Pintura-Dibuix
Gravat-Fotografia
Pintura-Dibujo
Grabado-Fotografía
Painting-Drawing
Engraving-Photography
Sorteig 4t aniversari
Sorteo 4º aniversario
4th anniversary Raffle
Per a celebrar 4 anys d'aquesta plana a Internet, sortejarem una pintura a l'oli de l'artista ADOLF.

1- Per a participar, només cal enviar un missatge a:
ADOLF@ADOLF-art.com posant en l' Assumpte la paraula SORTEIG i el nom complet de la persona interessada.
(Per exemple: SORTEIG Alba Prat)

2- Només s'acceptarà un missatge per persona. (Poden participar fins a 4 persones per una mateixa adreça de correu electrònic, però cal enviar-ho en diferents missatges). Els guanyadors anteriors no poden participar.

3- Es poden enviar els missatges durant els mesos de setembre i octubre de 2001.

4- Aquelles persones que no disposin d'Internet també poden participar si envien una postal amb el seu nom complet i telèfon de contacte a ADOLF taller d'art, carrer Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).

5- El sorteig es farà el dissabte 3 de novembre de 2000 a les 19 hores a ADOLF taller d'art (entrada lliure). Es notificarà per correu electrònic o telèfon a la persona afortunada, i es posarà el seu nom a la plana principal de la web..

6- L'obra es podrà recollir en el propi taller de l'artista, o s'enviarà contra reemborsament a l'adreça postal que s'indiqui.
 

I aquesta és l'obra per al guanyador:
(el quadre està emmarcat)

Para celebrar 4 años de esta página en Internet, sortearemos una pintura al óleo del artista ADOLF.

1- Para participar, sólo hay que enviar un mensaje a:
ADOLF@ADOLF-art.com poniendo en el Asunto la palabra SORTEO y el nombre completo de la persona interesada.
(Por ejemplo: SORTEO Juan García)

2- Sólo se aceptará un mensaje por persona. (Pueden participar hasta 4 personas para una misma dirección de correo electrónico, pero hay que enviarlo en diferentes mensajes). Los ganadores anteriores no pueden participar.

3- Se pueden enviar los mensajes durante los meses de Septiembre y Octubre de 2001.

4- Aquellas personas que no dispongan de Internet también pueden participar si envían una postal con su nombre completo y teléfono de contacto a ADOLF taller d'art, calle Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).

5- El sorteo se hará el sábado 3 de Noviembre de 2000 a las 19 horas en ADOLF taller d'art (entrada libre). Se notificará por correo electrónico o teléfono a la persona afortunada, y se pondrá su nombre en la página principal de la web.

6- La obra se podrá recoger en el propio taller del artista, o se enviará contra reembolso a la dirección postal que se indique.

Y esta es la obra para el ganador:
(el cuadro está enmarcado)

We will raffle one oil painting created by artist ADOLF, to celebrate the 4th year of this web site in Internet.

1- To participate, you should mail to:
ADOLF@ADOLF-art.com with the word RAFFLE and your name as Subject.
(For example: RAFFLE John Smith)

2- One person only one message. (Four people may participate using the same e-mail, but in different messages). The past winners can't participate.

3- Messages will be received during september and october 2001.
 

4- Those people without Internet may participate sending a postcard with their full name and their telephone number to ADOLF taller d'art, Pere Mas 17 Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalunya).
 

5- The raffle will be 3th November 2000, saturday, at 19 in ADOLF taller d'art (free entrance). We will inform by e-mail or by phone the lucky person, and his name will appear on the web site.
 

6- The winner may pick the work at the artist studio, or it will be sent, cash (collect) on delivery to your postal address.
 
 
 
 

And this is the work for the winner:
(the work is framed)

 
 
"PORTA I CANONADA" 1996
Oli sobre tablex, 22 x 33cm
"PUERTA Y CAÑERÍA" 1996
Oleo sobre tablex, 22 x 33cm
"DOOR AND PIPE" 1996
Oil on tablex, 8,7 x 13 inch
Guanyador 2001:
José A. Magdalena Guillén
Ganador 2001:
José A. Magdalena Guillén
2001 Winner:
José A. Magdalena Guillén
GUANYADORS ANTERIORS
GANADORES ANTERIORES
PREVIOUS WINNERS
1998:
Mª Reyes Núñez Bianchini
Barcelona (Catalunya)
1999:
David Sans
New York (USA)
2000:
Jochen Dieterlen
Sant Cugat del Vallès (Catalunya)