Dibuix-Pintura-
Gravat-Fotografia
Dibujo-Pintura-
Grabado-Fotografía
Drawing-Painting-
Engraving-Photography
Sorteig 3r aniversari
Sorteo 3º aniversario
3rd anniversary Raffle
Per celebrar 3 anys d'aquesta plana a Internet, sortejarem un gravat realitzat per l'artista ADOLF.

1- Per participar, només cal enviar un missatge a:
adolftallerdart@retemail.es posant en l' Assumpte la paraula SORTEIG i el nom complet de la persona interessada.
(Per exemple: SORTEIG Joan Creixell)

2- Només s'acceptarà un missatge per persona. (Poden participar fins a 4 persones per una mateixa adreça de correu electrònic, però cal enviar-ho en diferents missatges).

3- Es poden enviar els missatges durant els mesos de setembre i octubre de 2000.

4- Aquelles persones que no disposin d'Internet també poden participar si envien una postal amb el seu nom complet i telèfon de contacte a ADOLF taller d'art, carrer Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona.

5- El sorteig es farà el dissabte 4 de novembre de 2000 a les 19 hores a ADOLF taller d'art (entrada lliure). Es notificarà per correu electrònic o telèfon a la persona afortunada, i es posarà el seu nom a la plana principal.

6- L'obra es podrà recollir en el propi taller de l'artista, o s'enviarà contra reemborsament a l'adreça postal que s'indiqui.

I el guanyador pot escollir un dels dos gravats que teniu a continuació:

Para celebrar 3 años de esta página en Internet, sortearemos un grabado realizado por el artista ADOLF.

1- Para participar, sólo hay que enviar un mensaje a:
adolftallerdart@retemail.es poniendo en el Asunto la palabra SORTEO y el nombre completo de la persona interesada.
(Por ejemplo: SORTEO Juan García)

2- Sólo se aceptará un mensaje por persona. (Pueden participar hasta 4 personas para una misma dirección de correo electrónico, pero hay que enviarlo en diferentes mensajes).

3- Se pueden enviar los mensajes durante los meses de Septiembre y Octubre de 2000.

4- Aquellas personas que no dispongan de Internet también pueden participar si envían una postal con su nombre completo y teléfono de contacto a ADOLF taller d'art, calle Pere Mas 17 de Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona.

5- El sorteo se hará el sábado 4 de Noviembre de 2000 a las 19 horas en ADOLF taller d'art (entrada libre). Se notificará por correo electrónico o teléfono a la persona afortunada, y se pondrá su nombre en la página principal.

6- La obra se podrá recoger en el propio taller del artista, o se enviará contra reembolso a la dirección postal que se indique.

Y el ganador puede escoger uno de los dos grabados que tenéis a continuación:

We will raffle one engraving created by artist ADOLF, to celebrate the 3rd year of this web site in Internet.

1- To participate, you should mail to:
adolftallerdart@retemail.es with the word RAFFLE and your name as Subject.
(For example: RAFFLE John Smith)
 

2- One person only one message. (Four people may participate using the same e-mail, but in different messages).
 

3- Messages will be received during september and october 2000.

4- Those people without Internet may participate sending a postcard with their full name and their telephone number to ADOLF taller d'art, Pere Mas 17 Valldoreix 08197 (Sant Cugat del Vallès) Barcelona (Catalonia)

5- The raffle will be 4th November 2000, saturday, at 19 in ADOLF taller d'art (free entrance). We will inform by e-mail or by phone the lucky person, and his name will appear on the web site.
 

6- The winner may pick the work at the artist studio, or it will be sent, cash (collect) on delivery to your postal address.
 
 

And the winner may choose one of these two engravings:

"VISTA DEL MONESTIR DES DELS ABSIS" P.A.  1999-2000
Aiguafort, planxa de 29'8 x 19'8 cm
"VISTA DEL MONASTERIO DESDE LOS ÁBSIDES" P.A.      Aguafuerte
"MONASTERY VIEW FROM THE ABSES" P.A.      Etching
230 missatges
Guanyador: Jochen Dieterlen,
de Sant Cugat del Vallès
"SEQÜÈNCIA AMB 4 PLANXES" P.A.  2000
Aiguafort, aiguatinta, burí, punta seca, etc.
planxa de 9'8 x 9'8cm
"SECUENCIA CON 4 PLANCHAS" P.A.
Aguafuerte, aguatinta, buril, punta seca, etc.
"SEQUENCE WITH 4 PLATES" P.A.
Etching, aquatint, burin, drypoint, etc.