"TEMPS MORT"
Poema objecte, 19,5 x 14,5 x 23cm. Novembre de 2006.
Fotografia publicada en el programa del 8è Festival de poesia de Sant Cugat, octubre 2008.