TEMES PER A UN PETIT FORMAT.
1r AUTORETRAT

D'un munt de fotografies seleccionades
n'escullo tres per a una petita pintura.
Una porta vermella,
una finestra blava,
la Clàudia descordada,
totes al costat d'un mirall recuperat d'un contenidor.

La reflexió còncava em mostra distorsionat
pintant els motius sobre la tela.
A la paret del taller hi ha premis nobel a l'oli sobre sorra,
i l'Audrey retratada a llapis.
Darrera meu la bicicleta,
i un munt d'històries
que lluiten per sortir del mirall.

ADOLF   abril-juny 2007

Quadre que ha inspirat el poema