"SOMNIS D'ASTRONAUTA"
Fotografia i figureta a escala 1/72.
Fotografia del 2009 i realització del 2011.