"PRECAUCIÓ GENT GRAN"
Fotografia digital només retocant la figura, no el text.
Desembre de 2010.