Obra realitzada per a la convocatòria internacional dels 50 anys de la poesia concreta,
en motiu de la trobada-col·loqui a la Universitat de Stuttgart (Alemània)
del 23 al 26 de novembre de 2006, organitzada per Clemente Padin i el Boek861