"PATI CONFINAT"
Fotografia digital amb retocs.
Institut Arnau Cadell de Valldoreix, 3 de maig de 2020