"NO S'ADMETEN PINTORS NI POETES"
Fotografia digital retocada. Barcelona.
Foto del 2007. Realització de maig de 2008.