"LA CASETA I L'HORTET"
Fotografia i maqueta realitzada per l'artista a escala 1/72.
Fotografia del 2009 i realització del 2011.