"JUXTAPOSICIÓ"
Fotografia digital sense retocar. Sant Cugat del Vallès. Maig 2008