"INCONGRUÈNCIA"
Fotografia digital sense retocar. Barcelona. Juliol 2007