"FEBRER. POEMA-JOC INTERACTIU"   2007
Caixa de bombons transformada: 39 x 21 x 3cm

"FEBRERO. POEMA-JUEGO INTERACTIVO"   2007
Caja de bombones transformada: 39 x 21 x 3cm