"ESCURADENTS DE FAQUIR"
Poema objecte, 5 x 8cm aprox. Juny 2007.