"AUTORETRAT SOTA VIGILÀNCIA"
Fotografia digital sense retocar.
Molins de Rei, 29 de setembre de 2013